UZNESENIE VLÁDY SR 880/1999

k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z.z.

Číslo uznesenia: 880
Zo dňa.........: 13. 10. 1999
Číslo materiálu: 3915/1999
Predkladá......: ministerka financií
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 671/1999


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z.z.;

B. poveruje

predsedu vlády

1...
predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie,

ministerku financií

2...
uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR.

Vykonajú

predseda vlády
ministerka financií

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky