UZNESENIE VLÁDY SR 623/1998

k návrhu štatútov kúpeľných miest Dudince, Korytnica, Kunerad, Liptovský Ján, Lučivná, Lúčky, Piešťany, Sklené Teplice, Smrdáky, Štós a Vysoké Tatry

Číslo uznesenia: 623
Zo dňa.........: 29. 9. 1998
Číslo materiálu: 2660/1998
Predkladá......: minister zdravotníctva
Podnet.........: v zmysle Plánu práce vlády SR na rok 1998


Vláda


A. schvaľuje

1...
štatút kúpeľného miesta Dudince,
2...
štatút kúpeľného miesta Korytnica,
3...
štatút kúpeľného miesta Kunerad,
4...
štatút kúpeľného miesta Liptovský Ján,
5...
štatút kúpeľného miesta Lučivná,
6...
štatút kúpeľného miesta Lúčky,
7...
štatút kúpeľného miesta Piešťany,
8...
štatút kúpeľného miesta Sklené Teplice,
9...
štatút kúpeľného miesta Smrdáky,
10...
štatút kúpeľného miesta Štós,
11...
štatút kúpeľného miesta Vysoké Tatry;

B. ukladá

ministrovi zdravotníctva

1...
zabezpečiť vyhlásenie štatútov kúpeľných miest vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Vykoná

minister zdravotníctva