Č. m.: 4651/1992

Uznesenie Vlády SR

z 22. decembra 1992 číslo 995

k návrhu na vymenovanie členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Vláda


Poveruje

1. Ing. Mariána T k á č a , CSc.

výkonom funkcie viceguvernéra Národnej banky Slovenska,

2. Ing. Mariána J u s k a , CSc.

výkonom funkcie viceguvernéra Národnej banky Slovenska;


Menuje

1. Ing. Mariána T k á č a , CSc.

2. Ing. Mariána J u s k a , CSc.

3. Ing. Jána M a t h e s a

4. Ing. Jozefa M a k ú c h a , CSc.

5. Ing. Vladimíra B a c h á r a , CSc.

za členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska.

Vykoná: predseda vlády