> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006

László Szigeti


minister školstva SR
od 9.2.2006 do 04. 07. 2006

Ministerstvo školstva

Titul: Mgr.
Dátum narodenia: 3. 8. 1957
Stav: ženatý, dve deti

V roku 1981 ukončil Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu, aprobácia: matematika - zemepis.
Pôsobil ako učiteľ a riaditeľ Gymnázia v Štúrove.
Od roku 1994 do roku 1998 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor pre školstvo a kultúru NR SR.
V roku 1998 zvolený za poslanca NR SR.
Od roku 1998 do roku 2002 štátny tajomník Ministerstva školstva SR.
V roku 2002 zvolený za poslanca NR SR.
V roku 2002 potvrdený vo funkcii štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR.
Od 8. februára 2006 zastáva funkciu ministra školstva SR.