> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 04. 07. 2006 do 08. 07. 2010

Ján Mikolaj


od 4. 7. 2006 do 8. 7. 2010 podpredseda vlády a minister školstva, vedy, výskumu a športu, od 11. 3. 2010 do 30. 6. 2010 dočasne poverený riadením ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, od 6. 5. 2009 do 20. 5. 2009 dočasne poverený riadením MŽP SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. (19.10.1953) ukončil vysokoškolské štúdium v roku 1977 na Vysokej škole dopravnej v Žiline. Od roku 1983 pracoval ako odborný asistent a docent na Katedre cestného staviteľstva VŠDS. V roku 1992 sa stal členom vedeckej rady Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity. V období rokov 1995 - 1998 pracoval vo funkcii generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest. V roku 1999 nastúpil ako profesor na Žilinskú univerzitu, stal sa vedúcim Katedry realizácie stavieb, v súčasnosti Katedry technológie a manažmentu stavieb. V parlamentných voľbách v rokoch 2002 a 2006 bol zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.