Prijatie predstaviteliek Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek