Brífing po prijatí predstaviteliek Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek