Príhovor predsedníčky vlády pred Obchodnou a priemyselnou komorou Slovinska