Príhovor na konferencii Prínos štrukturálnych fondov k začleneniu rómskych komunít