Stretnutie s predsedníčkou Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR