Príhovor predsedníčky vlády v závode Bekaert Sládkovičovo