Tlačová konferencia po stretnutí s prezidentom Európskej banky pre obnovu a rozvoj T. Mirowom