Stretnutie predsedníčky vlády SR a predsedu vlády ČR v Prahe