Príhovory P. Nečasa a P. Sobotku pri príležitosti 60. výročia vysielania ČS redakcie RSE