Prednáška na tému „Slovensko očami jeho premiérky“ na Karlovej univerzite v Prahe