Prijatie predsedu Rady federácie Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie J. E. Sergeja Mironova