Otázky po prejave na Hodnotiacej konferencii zahraničnej politiky za rok 2010