Prijatie členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov