Stanovisko predsedníčky vlády k odchodu M. Mikulčíka z funkcie