Brífing po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR