Výjazd predsedníčky vlády v Nižnom Slavkove, brífingy