Vystúpenie predsedníčky vlády pred Výborom NR SR pre európske záležitosti