Č. m.: 1588/1992

Uznesenie Vlády SR

z 12. mája 1992 číslo 363

k návrhu na dotáciu z neúčelovej rezervy vlády Slovenskej republiky pre vydavatežstvo BRADLO na podporu vydania publikácie amerických ekonómov P. Samuelsona a W. Nordhausa "Ekonómia"

Vláda


Schvažuje

finančnú podporu vo výške 1 mil. Kčs na podporu vydania publikácie amerických ekonómov P. Samuelsona a W. Nordhausa "Ekonómia";


Splnomocňuje

ministra financií

uvožni z neúčelovej rezervy vlády Slovenskej republiky pre vydavatežstvo BRADLO na podporu vydania publikácie amerických ekonómov P. Samuelsona a W. Nordhausa "Ekonómia" 1 mil. Kčs.

Vykoná: minister financií