UZNESENIE VLÁDY SR 703/1998

o demisii vlády Slovenskej republiky

Číslo uznesenia: 703
Zo dňa.........: 27. 10. 1998
Číslo materiálu:
Predkladá......: predseda vlády
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. uznáša sa

1...
podľa článku 117 Ústavy Slovenskej republiky podať demisiu predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky poverenému výkonom niektorých právomocí prezidenta Slovenskej republiky podľa Ústavného zákona č. 244 zo 14. júla 1998, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.
Termin: 29. októbra 1998

B. poveruje

predsedu vlády

1...
oznámiť rozhodnutie vlády predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.

Vykoná

predseda vlády

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky