Otvorenie výstavy, príhovory kurátorky a autora T. Uhrína