Príhovor pri príležitosti 155. výročia vzniku plynárenstva na Slovensku